ISO 10002:2014

استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

این استاندارد بین المللی ، راهنمایی است برای طراحی و پیاده سازی یک فرآیند ثمربخش و کارا جهت رسیدگی به شکایات برای تمام انواع فعالیتهای تجاری و یا غیر تجاری از جمله آنهایی که مرتبط با تجارت الکترونیک هستند. این استاندارد جهت استفاده یک سازمان و…

ISO/IEC 17025:2017

استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این استاندارد، نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد…

ISO22000:2018-HACCP

استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی….

ISO10006:2017

استاندارد مدیریت پروژه

سازمان های پروژه محور تحت تاثیر ریسک های فراوانی از جمله ریسک های اقتصادی، قانونی، اجتماعی و غیره هستند تعهد آنها به اتمام یک پروژه در زمان معین با شرح خدمات مشخص و قیمت مصوب باعث شده که به یک سیستم مدیریت قوی احتیاج داشته باشند….

ISO 14001:2015

سیستم مدیریت زیست محیطی

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد….

ISO29990:2010

استاندارد مدیریت آموزشی

این استاندارد مرجعی است برای سازمان های برگزار کننده آموزش های غیر رسمی (آموزش رسمی آموزش های دولتی و ملی مانند آموزش و پروش و دانشگاه ها می باشد و غیر رسمی موسسات، اموزشگاه ها و حتی واحد آموزش سازمان های است)….

OHSAS18001:2007

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت

استاندارد 18001 را استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هم می نامند، استانداردی که در آن الزاماتی را برای سازمان ها ارائه می کند که می خواهند ایمنی کارکنانشان را بالاترین حد ممکن نگهدارند….

ISO10004:2012

استاندارد مدیریت رضایت مشتریان

یکی از کلیدهاي موفقیت هر سازمان رضایت مشتري از سازمان و محصولات آن است .بنابراین پایش رضایت مشتري یک امر ضروري محسوب میشود .اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیري رضایت مشتري به شناسایی فرصت ها جهت توسعه استراتژي هاي سازمان…

ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

سري استاندارد ایزو 9000 مجموعه اي از نيازمندي ها و الزامات مديريتي را در مراحل مختلف توليد يا عرضه خدمات و با هدف بهبود سيستماتيك فرآیند های سازمانی ارائه مي نمايد. اجرای دقیق الزامات این استاندارد بین المللی مزایای ذیل را در بر خواهد داشت…

5S

خانه داری صنعتی

نظام آراستگی شامل مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی صورت می گیرد و بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته ، مرتب، پاکیزه، زیبا و دلپذیر، استاندارد و با انظباط برای کار تأ کید می ورزد…

HSE-MS

سیستم مدیریت یکپارچه

HSE از حروف اول کلمات Health،Safety،Environment، گرفته شده است که دربرگیرنده كليه مسائل مربوط به سلامت و بهداشت كار ، ايمني و محيط زيست مي باشد…

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه

این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همراستا با اهداف سازمان ها می باشد. ترکیب سه استاندارد معروف و محبوب 9001، 14001 و 18001 را سیستم مدیریت یکپارچه می نامند…