استاندارد ایزو 100004 :

یکی از کلیدهاي موفقیت هر سازمان رضایت مشتري از سازمان و محصولات آن است .بنابراین پایش رضایت مشتري یک امر ضروري محسوب میشود .اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیري رضایت مشتري به شناسایی فرصت ها جهت توسعه استراتژي هاي سازمان ، محصولات ، فرآیندها و ویژگی هاي سازمان که مشتریان آنها را ارزیابی می کنند، کمک می کند و اهداف سازمان را تامین می کند .چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتري را تقویت کرده و منافع اقتصادي دیگر را نیز بدنبال دارد.

این استاندارد بین المللی راهنمایی براي سازمانها جهت استقرار اثربخش فرآیندهاي اندازه گیري رضایت مشتري را فراهم می سازد.

این استاندارد بین المللی سازگار با ایزو 9001 است ، که با ارائه راه کارهایی درباره پایش و اندازه گیري رضایت مندي مشتری، اهداف خود را دنبال می کنند. ایزو 10002 و این استاندارد بین المللی را می توان با هم به کاربرد.

دامنه کاربرد:

این استاندارد بین المللی راهنمایی هاي براي تعیین و اجراي فرآیندهاي پایش و اندازه گیري رضایت مشتري ارائه می دهد. سازمان ها بدون درنظر گرفتن نوع، اندازه و یا محصول آنها از این استاندارد بین المللی بهره می گیرند.

* جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه ISO10004 ،  فرم درخواست مشاوره  را  تکمیل فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 02126644361 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.