برگزاری دوره های آشنایی با تغییرات ویرایش ISO9001:2015

سازمان جهانی استانداردISO از سال 1991 تا کنون چندین بار استاندارد مدیریت کیفیت را مورد بازنگری قرار داده است، این تغییرات بر حسب ضرورت، تغییرات در خواسته های مشتریان، تغییرات در مفاهیم مدیریت و تغییرات در نوع نگاه به فعالیت ها یا فرآیندهای سازمانی اتفاق افتاده است. تغییر در دنیای کسب و کار اجتناب ناپذیر است و هر تغییری در فضای کسب و کار به دنبال خود ریسک هایی را در بر دارد. بنابراین سازمان ها مجبور هستند سیستم های مدیریت خود را بر اساس این تغییرات بروز رسانی نمایند. به همین دلیل استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2015 که در سپتامبر 2015 متن نهایی آن انتشار یافت، بر مباحث جدیدی همچون مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و روش های شناسایی و تحلیل انتظارات ذینفعان تاکید نموده و به سازمان ها سه سال فرصت داده است تا فعالیت های خود را با الزامات ویرایش جدید این استاندارد هماهنگ نمایند.

در این راستا، گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره های آموزش تغییرات ویرایش 2015 استاندارد ISO9001  در سازمان ها نموده که محتوای آن به شرح ذیل می باشد:

*برای آشنایی با سایر دوره های آموزشی به منوی آموزش ها مراجعه فرمایید.برگزاری کارگاه های عملیاتی ارزیابی ریسک

تحولات عمده در محيط کسب و کار، همچون جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمان ها گرديده است. در محيط کسب و کار امروز، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگي هاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگيهاي ذاتي را در زمان تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک كنند. مديريت ريسک مؤثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد.

با توجه به تاکید ویرایش جدید استاندارد ISO9001:2015 بر مفهوم مدیریت ریسک فرآیندی و اهمیت ویژه این امر در رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی، گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره های مدیریت ریسک در سازمان ها نموده است که سرفصل های آن به شرح ذیل می باشد:

*برای آشنایی با سایر دوره های آموزشی به منوی آموزش ها مراجعه فرمایید.