برگزاری کارگاه های عملیاتی ارزیابی ریسک

تحولات عمده در محيط کسب و کار، همچون جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمان ها گرديده است. در محيط کسب و کار امروز، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگي هاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگيهاي ذاتي را در زمان تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک كنند. مديريت ريسک مؤثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد.

با توجه به تاکید ویرایش جدید استاندارد ISO9001:2015 بر مفهوم مدیریت ریسک فرآیندی و اهمیت ویژه این امر در رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی، گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره های مدیریت ریسک در سازمان ها نموده است که سرفصل های آن به شرح ذیل می باشد:

*برای آشنایی با سایر دوره های آموزشی به منوی آموزش ها مراجعه فرمایید.

برگزاری کارگاه های عملیاتی ارزیابی ریسک


مطالب مرتبط :دیدگاهتان را بنویسید