برگزاری ممیزی شرکت فولمن

جلسه ممیزی ” شرکت فولمن “ [ فعالیت در زمینه طراحی، تامین و اجرای پروژه های برقی ] با حضور مدیر عامل مجموعه، نماینده مدیریت و سایر مدیران سازمانی در تاریخ 1397/10/25 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارزیابی میزان انطباق فعالیت های جاری سازمان با الزامات استانداردهای ISO9001:2015  ، ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 ، سازمان موفق به اخذ گواهینامه های مذکور گردید.

برگزاری ممیزی شرکت فولمن


مطالب مرتبط :دیدگاهتان را بنویسید