استاندارد ایزو 29990 :

 

استاندارد بین المللی ایزو 29990 جدیدترین استانداردی است که در حوزه آموزش و بهسازی نیروی انسانی تدوین گردیده است و در همه سازمان ها و صنایع قابل پیاده سازی می باشد.

این استاندارد بین المللی ، الزامات پایه را در “ارائه خدمات یادگیری برای آموزش کارکنان  و آموزش های غیر رسمی” تشریح می‌نماید و یک سیستم مدیریت را برای “ارائه خدمات تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” فراهم می‌آورد.در استاندارد ISO 29990 منظور از “تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” (non- formal education and training)، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله ” تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” می‌توان به آموزش‌های شغلی، آموزش‌های مادام العمر و آموزش‌های درون‌سازمانی (در محل سازمان یا برون‌سپاری شده) اشاره کرد. هدف این استاندارد، ارائه یک مدل عمومی برای کیفیت کارکرد و عملکرد حرفه‌ای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن‌ها در طراحی، توسعه و اجرای تحصیلات و آموزش‌های غیررسمی می‌باشد. این استاندارد از اصطلاح ” خدمات یادگیری “ بیشتر از “آموزش” به منظور تشویق تمرکز بر فراگیران و نتایج حاصل از این فرآیند ها استفاده می نماید.

 

از ویژگی‌های برجسته و متمایز این استاندارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

تمرکز بر صلاحیت ارائه دهندگان خدمات یادگیری )مدرسین و سایر کارکنان سازمان ارائه دهنده خدمت یادگیری(

  • تمرکز بر فراگیران طی فرآیند یادگیری به منظور پایش میزان فراگیری آنها)پیش آزمون -آزمون تشخیصی-نهایی(
  • تمرکز بر خروجی فرآیندهای یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آنها )ارزیابی اثربخشی- ارزیابی درونی(
  • تاکید بر استفاده از کلیه گزینههای بهبود برای ارائه خدمات یادگیری)ادوات ،تجهیرات ،روش های کمک آموزشی (
  • در نظر گرفتن نیازمندیها و انتظارات کلیه طرفهای ذینفع در ارائه خدمات آموزشی از نیاز سنجی ، طراحی تا اجرای آن
  • استقرار یک سیستم مدیریت مالی مناسب
  • استقرار یک سیستم برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

 

 

تفاوت ایزو 29990 با سایر استاندارد های مدیریت آموزش:

 

همانطور که در ابتدا گزارش جاری نیز اشاره گردید، تمرکز اصلی استاندارد ۲۹۹۹۰ به جای آموزش (Training) بر یادگیری  (learning) است. این استاندارد هم در سازمانهای آموزشی و هم برای واحد آموزش دیگر سازمانها قابل پیاده سازی است. برخلاف استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ که صرفابرای واحدآموزش سازمان آموزش گیرنده، و استاندارد IWA2 که صرفا برای سازمانهایی که فعالیت اصلیشان آموزش بر اساس ) ISO9001 ( در قالب خط مشی میباشدو نه یک استاندارد مستقل، قابل کاربرد است .

از طرفی در استاندارد Iso 29990 پانزده فرآیند وجود دارد که باز هم ۵ فرآیند اصلی همان فرآیند های اشاره شده در استاندارد Iso 10015 است. محتوای این دو استاندارد حاکی از صحه گذاری و کامل بودن استاندارد Iso 10015 است.مشکل اغلب واحد های آموزش این است که درک مناسبی از این استاندارد نداشته و به درستی آنرا در واحد خود پیاده سازی نکرده اند. مدیریت ریسک و مالی در استاندارد Iso 29990 بعنوان دو فرآیند فرعی مطرح شده اند. در ایزو ۱۰۰۱۵ این فرآیند ها وجود ندارد.آسیب هایی که در اغلب واحد های آموزش سازمان ها مشاهده شده بیشتر به دلیل عدم دقت در اجرای الزامات استاندارد است . در حقیقت استاندارد مزبور، هم در سازمانهای آموزش دهنده و هم برای واحد آموزش سازمانهای آموزش گیرنده مصداق دارد. برخلاف استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ که صرفا ویژه واحد آموزش سازمانها درنظر گرفته شده و استاندارد) IWA۲ (که صرفا برای سازمانهایی که فعالیت اصلیشان آموزش )بر پایه ISO9001:2008 ( است قابل کاربرد است. این استاندارد صرفا به فرایند های آموزش سازمانها نمیپردازد و علاوه بر توجه به فرایند آموزش، به فرایند مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و… نیز توجه می شود.

* جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه 2010:ISO29990،   فرم درخواست مشاوره  را  تکمیل فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 02126644361 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.