گروه مشاورین هرمس با بهره گیری از کارشناسان متعهد و متخصص، به عنوان یکی از مراکز معتبر و قابل اطمینان در زمینه طراحی ، مستندسازی و بهبود فرآیند های سازمانی از طریق  آموزش و پیاده سازی نظام های نوین مدیریتی و اقتصادی بر پایه الزامات استاندارد های بین المللی فعالیت می نماید.این شرکت با اعتقاد به اصل مشتری  مداري و با تكيه بر تجربيات ارزشمند خود، راه  خدمت بيشتر به جامعه مديريت كشور را  فراهم نموده است.

باعث افتخار است که گروه مشاورین هرمس به دليل اثر بخش بودن پروژه هاي قبلي در صنايع مختلفي همچون عمران، تاسیسات و تجهیزات ، برق و تابلو سازی ، صنايع فلزي، صنایع غذايي و … و همچنین در سازمان های دولتی از قبیل دانشگاه ها ، نهاد های نظارتی و قانون گذار ، نهاد های اجرایی و عملیاتی و … از توان اجرایی بالايي برخوردار گشته و جايگاه خود را در عرصه خدمات مشاوره مدیریت پيدا نموده است.

ماموریت و اهداف:

گروه مشاورین هرمس با هدف ارائه مشاوره تخصصي در زمينه ي پیاده سازی استانداردهاي نوین بين المللي، برگزاری آموزش های فنی و مدیریتی و ارائه راهکارهای تخصصی بهبود، ساختار یافته است. این شرکت با تأکید بر اصول محوری ارتقاء سطح رضایتمندی کلیه ذینفعان و اصل بهبود مستمر در ارایه خدمات، اهداف زیر را جهت نیل به خواسته های فوق تعیین نموده است :

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق بهبود مستمر کیفیت خدمات و انجام به موقع تعهدات قراردادی
  • بهبود مستمر فرآیندهای شرکت از طریق ایجاد و گسترش زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی
  • جذب و بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط جهت انجام اثربخش وظایف حرفه ای محوله
  • آموزش و به روز رسانی اطلاعات و مهارت های مدیران و کارکنان
  • تعهد به تبعیت از قوانین و ضوابط مالی، عملیاتی و سازمانی مرتبط با فعالیت های خدمات مشاوره مدیریت