برگزاری دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیران در هرجایگاهی، در کنار نیاز به تسلط به اصول و مفاهیم حوزه فعالیت خود لازم است به نحوه ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرتبط با سازمان متبوع خود نیز آگاه باشند. آشنا بودن مدیران غیر مالی با اصول و مفاهیم مالی و حسابداری کمک می کند تا تصمیماتی که آثار مالی کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود.از این رو ضرورت دارد تا مدیران غیر مالی  در محیط متغیر امروزی برای بهبود تصمیمات متخذه، ارزش آفرینی و ایفای بهتر مسئولیت های خود در زنجیره ارزش بطور نسبی با اصول و مفاهیم مالی و حسابداری آشنا شوند.

در این راستا گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره آشنایی مدیران غیر مالی با مباحث مالی نموده است. بدیهی است پس از پایان دوره، فراگیران قادر خواهند بود ضمن شناخت صورتهای مالی ، تحلیل منطقی نسبت به وضعیت مالی شرکت داشته باشند.

مخاطبین دوره :

مديران عامل و مدیران اجرایی غیر مالی (مدیران منابع انسانی، مدیران بازاریابی و فروش، مدیران عملیاتی، مدیران استراتژیک و مدیران پروژه و طرح…)

دستاوردهای پایان دوره :

  • توانایی ارائه گزارشات مدیریتی در حوزه های زیر:
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و محاسبه نسبت‌های مالی
  • تحلیل و برنامه‌ریزی اقلام درآمد و هزینه
  • ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های سازمان

* برای اطلاع از محتوای دوره آموزش مدیریت مالی به منوی  آموزش ها  در سایت مراجعه فرمایید.برگزاری دوره های آشنایی با تغییرات ویرایش ISO9001:2015

سازمان جهانی استانداردISO از سال 1991 تا کنون چندین بار استاندارد مدیریت کیفیت را مورد بازنگری قرار داده است، این تغییرات بر حسب ضرورت، تغییرات در خواسته های مشتریان، تغییرات در مفاهیم مدیریت و تغییرات در نوع نگاه به فعالیت ها یا فرآیندهای سازمانی اتفاق افتاده است. تغییر در دنیای کسب و کار اجتناب ناپذیر است و هر تغییری در فضای کسب و کار به دنبال خود ریسک هایی را در بر دارد. بنابراین سازمان ها مجبور هستند سیستم های مدیریت خود را بر اساس این تغییرات بروز رسانی نمایند. به همین دلیل استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2015 که در سپتامبر 2015 متن نهایی آن انتشار یافت، بر مباحث جدیدی همچون مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و روش های شناسایی و تحلیل انتظارات ذینفعان تاکید نموده و به سازمان ها سه سال فرصت داده است تا فعالیت های خود را با الزامات ویرایش جدید این استاندارد هماهنگ نمایند.

در این راستا، گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره های آموزش تغییرات ویرایش 2015 استاندارد ISO9001  در سازمان ها نموده که محتوای آن به شرح ذیل می باشد:

*برای آشنایی با سایر دوره های آموزشی به منوی آموزش ها مراجعه فرمایید.