برگزاری دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیران در هرجایگاهی، در کنار نیاز به تسلط به اصول و مفاهیم حوزه فعالیت خود لازم است به نحوه ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرتبط با سازمان متبوع خود نیز آگاه باشند. آشنا بودن مدیران غیر مالی با اصول و مفاهیم مالی و حسابداری کمک می کند تا تصمیماتی که آثار مالی کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود.از این رو ضرورت دارد تا مدیران غیر مالی  در محیط متغیر امروزی برای بهبود تصمیمات متخذه، ارزش آفرینی و ایفای بهتر مسئولیت های خود در زنجیره ارزش بطور نسبی با اصول و مفاهیم مالی و حسابداری آشنا شوند.

در این راستا گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره آشنایی مدیران غیر مالی با مباحث مالی نموده است. بدیهی است پس از پایان دوره، فراگیران قادر خواهند بود ضمن شناخت صورتهای مالی ، تحلیل منطقی نسبت به وضعیت مالی شرکت داشته باشند.

مخاطبین دوره :

مديران عامل و مدیران اجرایی غیر مالی (مدیران منابع انسانی، مدیران بازاریابی و فروش، مدیران عملیاتی، مدیران استراتژیک و مدیران پروژه و طرح…)

دستاوردهای پایان دوره :

  • توانایی ارائه گزارشات مدیریتی در حوزه های زیر:
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و محاسبه نسبت‌های مالی
  • تحلیل و برنامه‌ریزی اقلام درآمد و هزینه
  • ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های سازمان

* برای اطلاع از محتوای دوره آموزش مدیریت مالی به منوی  آموزش ها  در سایت مراجعه فرمایید.