سیستم مدیریت یکپارچه IMS :

این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همراستا با اهداف سازمان ها می باشد. ترکیب سه استاندارد معروف و محبوب 9001، 14001 و 18001 را سیستم مدیریت یکپارچه می نامند . البته لازم به ذکر است که سیستم مدیریت یکپارچه صرفا تلفیق این سه استاندارد نبوده و می تواند شامل استانداردهای دیگری نیز باشد.

مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS ) متشکل از سه استاندارد مشروح در ذیل با اهداف عنوان شده می باشد:

۱-   سیستم مدیریت کیفیت  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ISO با هدف دستیابی به نهایت رضایتمندی مشتریان و دریافت کنندگان خدمات و دستیابی به انطباق هرچه بیشتر با الزامات کاربردی و قانونی ارائه خدمات به مشتریان.

۲-   سیستم مدیریت زیست محیطی  ۴۰۰۱:۲۰۰۴  ISO به منظور شناسایی جنبه ها و پیامدهای منفی ناشی از عملکرد تجهیزات و فعالیتهای مرتبط با شرکت ، پیشگیری از ایجاد و گسترش آلاینده های زیست محیطی ، تحت کنترل درآوردن آنها و کاهش اثرات و طبعات منفی زیست محیطی و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی.

۳-   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ۱۸۰۰۱:۲۰۰  OHSASبا هدف شناسایی تهدیدات ، مخاطرات و خطرات مرتبط با فعالیتهای روزانه (روتین) و غیرعادی ، ارزیابی ریسک مواجه با این دسته از مخاطرات و تهدیدات ، اعمال کنترل هایی بمنظور کاهش یا پیشگیری از بروز مخاطرات ، حذف و یامحدودنمودن منابع ایجاد کننده خطرات ، اندازه گیری و هدف گذاری روی عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.

مزایای یکپارچه سازی یا همان IMS :

  • دوباره کاری ها را کاهش می دهد، به عنوان مثال نیازی نیست چندین خط مشی یا چندین نظامنامه نوشته شود.
  • کنترل مستندات آسان تر می شود و با تلفیق مستندات می توان حجم کمتری از مستندات را در اختیار داشت.
  • آموزش ها را می توان یکپارچه کرد.
  • ممیزی های چندگانه حذف می شود و نیازی نیست سازمان برای هر کدام از استانداردها ممیزی مجدد شود.
  • ممیزی های داخلی و جلسات مدیریتی بصورت متمرکز برگزار می شود و وقت مدیران سازمان کمتر تلف می شود.

* جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه IMS،   فرم درخواست مشاوره  را  تکمیل فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 02126644361 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.