استاندار: ISO 22000

این استاندارد ، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.

HACCP که مخفف عبارت (Hazard Analysis, Critical Control Point) به معنی تجزیه و تحلیل خطر و شناسایی نقاط کنترل بحرانی می باشد.این استاندارد نیز برای تمام زنجیره مواد غذایی کاربرد داشته و یکی از الزامات و زیر مجموعه های استاندارد ایزو 22000 نیز می باشد.این استاندارد به دنبال شناسایی نقاط بحرانی بوده و با روش های کنترلی می خواهد مواد غذایی نهایی عاری از هر گونه خطری باشند.

مزایای این استاندارد را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

 • تطابق محصول با استانداردهای جهانی
 • تضمین کیفیت و ایمنی محصول
 • حفظ اعتبار تولید کننده و نماد محصول
 • هماهنگی در اجرای استاندارد در کشورهای مختلف و رقابت بهتر در بازارهای جهانی
 • کاهش بیماری ها ی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده
 • بهره برداری بهتر از منابع
 • مستند کردن بهتر روش ها و فرآیند ها
 • افزایش سوددهی یا کاهش موارد مرجوعی

 ویژگی های استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ :

بطورکلی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نیازمندی های یک نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی را در تمامی فرآیندهای مرتبط با غذا ( از مزرعه و یا صید تا سفره ) تشریح کرده و شامل ویژگی های زیر است :

 • هماهنگی در اجرای استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی در کلیه کشورها
 • فرآهم کردن یک استاندارد قابل ممیزی یا امکان کسب گواهینامه های داخلی و خارجی
 • هماهنگی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱
 • ایجاد درک منطقی از HACCP در ابعاد بین المللی
 • امکان ممیزی ساده تر نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی و رفع سریع تر سوء برداشت ها از این نظام
 • ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات
 • حرکت به سمت تولید بدون نقص
 • پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب خسارت رساندن به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود.