سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسي ساختمان ؛ سازماني حرفه‌اي، مردم نهاد، غير سياسي، غير انتفاعي و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي خدمات مهندسي و همچنين بسترسازي در خصوص رشد و اعتلاي مهندسي، ساماندهي به فعاليت‌هاي مهندسي و نظم بخشيدن به عملکرد اين حرفه و ارتقاي دانش فني مهندسان، صاحبان حرفه‌ها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهي مردم نسبت به مقررات ملي ايجاد شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


مطالب مرتبط :دیدگاهتان را بنویسید