مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ، با حفظ ِسرآمدی اولين و مجهزترین مركز آموزش  تخصصی دانشگاهی، باماموریت عرضه آموزش هاي علمي/ تخصصی و سابقه ای حدود نیم قرن آموزش و تربیت نیروی اسنانی متخصص، در راستای گردش چرخ هاي عظيم صنعت آب و برق و سایر صنایع مرتبط نظیر : محیط زیست،پتروشیمی،گاز،انرژی و سایر صنایع و همچنین دوره های میان مدت مدیریت عالی کسب و کار ( MBA/DBA ) …..را در کارنامه خود ثبت نموده است .

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی


مطالب مرتبط :دیدگاهتان را بنویسید